Hosting

Web hosting là dịch vụ lưu trữ website trực tuyến, trên đó bạn có thể chứa hình ảnh webiste, Mã nguồn (Sourcode) website, truyền file (FTP), Mail… đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. 

Dung lượng của web hosting là khoảng không gian bạn được phép lưu trữ dữ liệu của mình trên ổ cứng của máy chủ. Băng thông của web hosting là lượng dữ liệu (tính bằng MBytes) trao đổi giữa website của bạn với người sử dụng trong một tháng.Cá Nhân 1

Server đặt tại
 Dung lượng 2 GB
 Băng thông 40 GB
 Email POP3/webmail 60
 Subdomain 10
 MySQL5 1
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 199.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 2.388.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 4.298.000 vnđ
4.776.000 vnđ
Tiết kiệm 477.600 vnđ
Đăng ký 03 năm 5.970.000 vnđ
7.164.000 vnđ
Tiết kiệm 1.194.000 vnđ

Cá Nhân 2

Server đặt tại
 Dung lượng 3 GB
 Băng thông 70 GB
 Email POP3/webmail 160
 Subdomain 20
 MySQL5 2
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 279.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 3.348.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 6.026.000 vnđ
6.696.000 vnđ
Tiết kiệm 669.600 vnđ
Đăng ký 03 năm 8.370.000 vnđ
10.044.000 vnđ
Tiết kiệm 1.674.000 vnđ

Cá Nhân 3

Server đặt tại
 Dung lượng 4 GB
 Băng thông 110 GB
 Email POP3/webmail 240
 Subdomain 30
 MySQL5 3
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 350.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 4.200.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 7.560.000 vnđ
8.400.000 vnđ
Tiết kiệm 840.000 vnđ
Đăng ký 03 năm 10.500.000 vnđ
12.600.000 vnđ
Tiết kiệm 2.100.000 vnđ

Doanh Nghiệp 1

Server đặt tại
 Dung lượng 5 GB
 Băng thông 160 GB
 Email POP3/webmail KGH
 Subdomain 60
 MySQL5 5
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 406.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 4.872.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 8.769.000 vnđ
9.744.000 vnđ
Tiết kiệm 974.400 vnđ
Đăng ký 03 năm 12.180.000 vnđ
14.616.000 vnđ
Tiết kiệm 2.436.000 vnđ

Doanh Nghiệp 2

Server đặt tại
 Dung lượng 7 GB
 Băng thông 280 GB
 Email POP3/webmail KGH
 Subdomain 120
 MySQL5 7
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 500.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 6.000.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 10.800.000 vnđ
12.000.000 vnđ
Tiết kiệm 1.200.000 vnđ
Đăng ký 03 năm 15.000.000 vnđ
18.000.000 vnđ
Tiết kiệm 3.000.000 vnđ

Doanh Nghiệp 3

Server đặt tại
 Dung lượng 8GB
 Băng thông 340GB
 Email POP3/webmail KGH
 Subdomain 180
 MySQL5 8
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 542.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 6.504.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 11.707.000 vnđ
13.008.000 vnđ
Tiết kiệm 1.300.800 vnđ
Đăng ký 03 năm 16.260.000 vnđ
19.512.000 vnđ
Tiết kiệm 3.252.000 vnđ

Doanh Nghiệp 4

Server đặt tại
 Dung lượng 10 GB
 Băng thông KGH
 Email POP3/webmail KGH
 Subdomain 400
 MySQL5 10
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 600.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 7.200.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 12.960.000 vnđ
14.400.000 vnđ
Tiết kiệm 1.440.000 vnđ
Đăng ký 03 năm 18.000.000 vnđ
21.600.000 vnđ
Tiết kiệm 3.600.000 vnđ

Doanh Nghiệp 5

Server đặt tại
 Dung lượng 16 GB
 Băng thông KGH
 Email POP3/webmail KGH
 Subdomain KGH
 MySQL5 16
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 840.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 10.080.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 18.144.000 vnđ
20.160.000 vnđ
Tiết kiệm 2.016.000 vnđ
Đăng ký 03 năm 25.200.000 vnđ
30.240.000 vnđ
Tiết kiệm 5.040.000 vnđ

Doanh Nghiệp 6

Server đặt tại
 Dung lượng 20 GB
 Băng thông KGH
 Email POP3/webmail KGH
 Subdomain KGH
 MySQL5 20
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 1.000.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 12.000.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 21.600.000 vnđ
24.000.000 vnđ
Tiết kiệm 2.400.000 vnđ
Đăng ký 03 năm 30.000.000 vnđ
36.000.000 vnđ
Tiết kiệm 6.000.000 vnđ

Doanh Nghiệp 7

Server đặt tại
 Dung lượng 30 GB
 Băng thông KGH
 Email POP3/webmail KGH
 Subdomain KGH
 MySQL5 30
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 1.340.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 16.080.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 28.944.000 vnđ
32.160.000 vnđ
Tiết kiệm 3.216.000 vnđ
Đăng ký 03 năm 40.200.000 vnđ
48.240.000 vnđ
Tiết kiệm 8.040.000 vnđ

Doanh Nghiệp 8

Server đặt tại
 Dung lượng 50 GB
 Băng thông KGH
 Email POP3/webmail KGH
 Subdomain KGH
 MySQL5 50
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 2.006.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 24.000.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 43.200.000 vnđ
48.000.000 vnđ
Tiết kiệm 4.800.000 vnđ
Đăng ký 03 năm 60.000.000 vnđ
72.000.000 vnđ
Tiết kiệm 12.000.000 vnđ

VIP 1

Server đặt tại
 Dung lượng 60GB
 Băng thông KGH
 Email POP3/webmail KGH
 Subdomain KGH
 MySQL5 60
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 2.334.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 28.008.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 50.414.000 vnđ
56.016.000 vnđ
Tiết kiệm 5.601.600 vnđ
Đăng ký 03 năm 70.020.000 vnđ
84.024.000 vnđ
Tiết kiệm 14.004.000 vnđ

VIP 2

Server đặt tại
 Dung lượng 70GB
 Băng thông KGH
 Email POP3/webmail KGH
 Subdomain KGH
 MySQL5 70
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 2.670.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 32.040.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 57.672.000 vnđ
64.080.000 vnđ
Tiết kiệm 6.408.000 vnđ
Đăng ký 03 năm 80.100.000 vnđ
96.120.000 vnđ
Tiết kiệm 16.020.000 vnđ

VIP 3

Server đặt tại
 Dung lượng 100 GB
 Băng thông KGH
 Email POP3/webmail KGH
 Subdomain KGH
 MySQL5 100
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 3.600.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 43.200.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 77.760.000 vnđ
86.400.000 vnđ
Tiết kiệm 8.640.000 vnđ
Đăng ký 03 năm 108.000.000 vnđ
129.600.000 vnđ
Tiết kiệm 21.600.000 vnđ

VIP 4

Server đặt tại
 Dung lượng 200GB
 Băng thông KGH
 Email POP3/webmail KGH
 Subdomain KGH
 MySQL5 200
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 6.000.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 72.000.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 129.600.000 vnđ
144.000.000 vnđ
Tiết kiệm 14.400.000 vnđ
Đăng ký 03 năm 180.000.000 vnđ
216.000.000 vnđ
Tiết kiệm 36.000.000 vnđ

VIP 5

Server đặt tại
 Dung lượng 300GB
 Băng thông KGH
 Email POP3/webmail KGH
 Subdomain KGH
 MySQL5 300
 Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng 8.000.000 vnđ
Đăng ký 01 năm 90.000.000 vnđ
Đăng ký 02 năm 162.000.000 vnđ
180.000.000 vnđ
Tiết kiệm 18.000.000 vnđ
Đăng ký 03 năm 225.000.000 vnđ
270.000.000 vnđ
Tiết kiệm 45.000.000 vnđ
Đăng ký tư vấn miễn phí

Hãy đăng ký để được tư vấn miễn phí về các dịch vụ website và nhận những ưu đãi hấp dẫn tại I-WEB bằng việc gửi thông tin của quý khách, Chuyên viên tư vấn tại I-WEB sẽ liên hệ với quý khách ngay để tư vấn chi tiết về dịch vụ theo yêu cầu của quý khách. 

CÔNG TY TNHH TM DV I-WEB với mã số thuế 0315226459 Được cấp ngày 18/08/2018 bởi sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Số Tài Khoản: 060190413589 - Ngân Hàng Sacombank - Chi Nhánh Gò Vấp - PGD Phan Huy Ích.

I-WEB chuyên cung cấp các dịch vụ thiết kế website, tên miền, hosting, quản trị website, SEO từ khoá, thiết kế phần mềm quản lý doanh nghiệp, thiết kế APP. Chúng tôi với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng sự tận tâm với khách hàng, vì vậy I-WEB luôn cam kết về chính sách bảo hành, bảo trì, hỗ trợ khách hàng sau khi bàn giao dịch vụ. 

 

Copyright © 2018 - 2024 CÔNG TY TNHH TM DV I-WEB. All rights reserved.