Hosting

Web hosting là dịch vụ lưu trữ website trực tuyến, trên đó bạn có thể chứa hình ảnh webiste, Mã nguồn (Sourcode) website, truyền file (FTP), Mail… đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. 

Dung lượng của web hosting là khoảng không gian bạn được phép lưu trữ dữ liệu của mình trên ổ cứng của máy chủ. Băng thông của web hosting là lượng dữ liệu (tính bằng MBytes) trao đổi giữa website của bạn với người sử dụng trong một tháng.I-WEB 1

2 GB

 • 40 GB Băng thông
 • 60 Địa chỉ Email
 • 10 Addon Domain
 • 20 Sub Domain
 • 20 Park Domain
 • 1 MySQL Server
 • 1 MySQL
 • 199.000 vnđ/tháng
 • 2.388.000 vnđ/năm

I-WEB 2

3 GB

 • 70 GB Băng thông
 • 120 Địa chỉ Email
 • 20 Addon Domain
 • 20 Sub Domain
 • 20 Park Domain
 • 2 MySQL Server
 • 2 MySQL
 • 279.000 vnđ/tháng
 • 3.348.000 vnđ/năm

I-WEB 3

4 GB

 • 120 GB Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • 40 Addon Domain
 • 40 Sub Domain
 • 40 Park Domain
 • 3 MySQL Server
 • 3 MySQL
 • 350.000 vnđ/tháng
 • 4.200.000 vnđ/năm

I-WEB 4

5 GB

 • 160 GB Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • 60 Addon Domain
 • 60 Sub Domain
 • 60 Park Domain
 • 4 MySQL Server
 • 4 MySQL
 • 406.000 vnđ/tháng
 • 4.872.000 vnđ/năm

I-WEB 5

7 GB

 • 280 GB Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • 120 Addon Domain
 • 120 Sub Domain
 • 120 Park Domain
 • 10 MySQL Server
 • 10 MySQL
 • 500.000 vnđ/tháng
 • 6.000.000 vnđ/năm

I-WEB 6

10 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • 400 Addon Domain
 • 400 Sub Domain
 • 400 Park Domain
 • 35 MySQL Server
 • 35 MySQL
 • 600.000 vnđ/tháng
 • 7.200.000 vnđ/năm

DOANH NGHIỆP 1

10 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • 400 Addon Domain
 • 400 Sub Domain
 • 400 Park Domain
 • 35 MySQL Server
 • 35 MySQL
 • 600.000 vnđ/tháng
 • 7.200.000 vnđ/năm

DOANH NGHIỆP 2

16 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 80 MySQL Server
 • 80 MySQL
 • 840.000 vnđ/tháng
 • 10.080.000 vnđ/năm

DOANH NGHIỆP 3

20 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 110 MySQL Server
 • 110 MySQL
 • 1.000.000 vnđ/tháng
 • 12.000.000 vnđ/năm

DOANH NGHIỆP 4

30 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 300 MySQL Server
 • 300 MySQL
 • 1.340.000 vnđ/tháng
 • 16.080.000 vnđ/năm

DOANH NGHIỆP 5

50 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 400 MySQL Server
 • 300 MySQL
 • 2.006.000 vnđ/tháng
 • 24.000.000 vnđ/năm

DOANH NGHIỆP 6

100 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 600 MySQL Server
 • 300 MySQL
 • 3.600.000 vnđ/tháng
 • 43.200.000 vnđ/năm